Bài 04 – Đăng ký Google Adsense

Để đăng ký thành công tài khoản Google Adsense Hosted là rất dễ. Vì việc tạo gmail, lập kênh Youtube không có gì là khó cả. Nhưng bạn cần biết là bật kiếm tiền cho kênh Youtube giờ đây trở thành việc khó khăn gấp nhiều lần. Nếu bạn chỉ tạo ra tài khoản Google Adsense hosted mà không bật kiếm tiền được cho kênh Youtube thì có tài khoản Google Adsense sẽ chẳng

Bước 1: Truy cập vào trang web của Google Adsense

Truy cập vào trang web của Google Adsense bằng cách tìm kiếm từ khóa “Google Adsense” hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://www.google.com/adsense/start/.

Bước 2: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản Google

Nếu bạn đã có tài khoản Google (chẳng hạn như Gmail), hãy đăng nhập vào tài khoản đó. Nếu không, bạn cần tạo một tài khoản Google mới bằng cách nhấp vào nút “Đăng ký ngay” và điền thông tin cần thiết.

Bước 3: Điền thông tin trang web của bạn

Sau khi đăng nhập hoặc tạo tài khoản Google, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin về trang web của bạn. Thông tin bao gồm tên miền của trang web, loại nội dung mà bạn cung cấp, số lượng lượt truy cập hàng tháng và thông tin liên hệ của bạn.

Bước 4: Đăng ký tài khoản

Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin về trang web của bạn, hãy nhấp vào nút “Đăng ký tài khoản”. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email từ Google xác nhận việc đăng ký tài khoản của bạn.

Bước 5: Thêm mã quảng cáo vào trang web của bạn

Sau khi tài khoản của bạn được chấp nhận, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Google Adsense và tạo các mã quảng cáo cho trang web của mình. Bạn có thể chọn nhiều loại quảng cáo khác nhau để hiển thị trên trang web của mình.

Bước 6: Kiểm tra lượng thu nhập của bạn

Sau khi bạn đã bắt đầu hiển thị quảng cáo trên trang web của mình, bạn có thể kiểm tra lượng thu nhập của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google Adsense. Bạn cũng có thể cấu hình thông báo để nhận thông báo về lượng thu nhập và các hoạt động khác trên tài khoản của mình.

Chúc bạn thành công trong việc đăng ký tài khoản Google Adsense!

admin

I'm Mrciao. I love photography. I explore and learn how to make money online. I hope you can find the knowledge that I share on this site to enrich themselves.

More Posts - Website - Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *