8 bước SEO Blog cá nhân lên top Google

  1. Tìm kiếm từ khóa phù hợp: Tìm hiểu từ khóa mà người dùng sử dụng để tìm kiếm nội dung tương tự như trang blog của bạn. Bạn có thể sử dụng Google AdWords Keyword Planner hoặc các công cụ khác để tìm kiếm các từ khóa phù hợp nhất cho nội dung của bạn.
  2. Viết tiêu đề hấp dẫn và mô tả META: Tiêu đề và mô tả META là những gì người dùng nhìn thấy khi tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm. Chúng ta nên viết một tiêu đề hấp dẫn và mô tả META có chứa từ khóa.
  3. Tối ưu hóa URL: URL cần phải dễ đọc, chứa từ khóa và nên ngắn gọn.
  4. Sử dụng liên kết nội bộ và liên kết ngoại bộ: Tạo các liên kết nội bộ đến các bài viết liên quan trong trang web của bạn và sử dụng liên kết ngoại bộ đến các trang web uy tín khác liên quan đến nội dung của bạn.
  5. Sử dụng hình ảnh và video: Thêm hình ảnh và video vào bài viết của bạn giúp tăng tính tương tác và thời gian truy cập trang web của bạn.
  6. Sử dụng các thẻ header: Sử dụng các thẻ header để định dạng bài viết của bạn và giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của bạn.
  7. Cập nhật liên tục: Cập nhật thường xuyên bài viết mới và nội dung chất lượng giúp tăng tính tương tác của trang web của bạn.
  8. Chia sẻ trên mạng xã hội: Chia sẻ các bài viết của bạn trên mạng xã hội giúp tăng lượng truy cập và tăng tính tương tác của trang web của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên đảm bảo trang web của mình tương thích với thiết bị di động và tốc độ trang nhanh để đáp ứng yêu cầu của người dùng và công cụ tìm kiếm.

admin

I'm Mrciao. I love photography. I explore and learn how to make money online. I hope you can find the knowledge that I share on this site to enrich themselves.

More Posts - Website - Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *