Tìm hiểu về Tags Youtube

Tags Youtube có tác dụng gì? Chúng ta có thể hiểu Tags là từ khóa mở rộng liên quan tới nội dung của bạn (relative keywords) ở trong Youtube nó có tác dụng đánh dấu Video của bạn với một nội dung riêng nào đó. Như thể thao, chính trị hay đại loại thế. Việc […]

SEO Youtube cơ bản

Tiện thể share luôn bài hướng dẫn SEO Youtube cơ bản mình tự viết bên group YouTube Creators Vietnam ☑ của mình cho ace nào làm content hay bán content tham khảo luôn. 🙂 SEO = On-page + Off-page *On-page (Nội bộ): – Kênh: + Biểu tượng kênh: ảnh vuông nhỏ làm logo thương hiệu […]