Nguyên tắc cơ bản khi chụp ảnh

Các nguyên tắc cơ bản Nguyên tắc phần ba. Một số máy ảnh tích hợp sẵn đường lưới căn khung. Bạn chỉ việc bật lên bằng cách bấm nút DISPLAY hoặc DISP liên tục đến khi các đường này xuất hiện. Nếu không bạn phải xem thêm ở sách hướng dẫn. Đây là nguyên tắc […]