Bài 01 – Tổng Quan Về Youtube Partner

 ​ Youtube Partner là gì ? Youtube Partner là chương trình đối tác của Google – dành cho những người có những video chia sẻ trên website youtube.com. Khi tham gia vào chương trình này và kích hoạt chức năng kiếm tiền. Google sẽ đặt các quảng cáo của những Công ty đăng ký với […]